Back to articles

SBTi photo 2

Duurzame stappen: Onze emissiedoelstellingen valideren

Bij Instagrid zijn we trots om de laatste positieve mijlpaal in onze continue duurzaamheidsreis te kunnen delen. Onze emissiedoelstelling voor de nabije toekomst om onze scope 1 & 2 emissies (tCO2e) met ten minste 42% terug te brengen, berekend van 2023 tot 2028, is officieel gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).Dit bevestigt dat we op schema liggen met het terugbrengen van onze scope 1 en scope 2 emissies in lijn met de 1,5 graden van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze prestatie weerspiegelt onze standvastige commitment aan verantwoordelijkheid voor het milieu en onderstreept onze toewijding aan het zorgen voor een positieve impact op de wereld.

Een commitment aan reductie

Onze validatie door SBTi bevestigt opnieuw ons commitment aan het terugbrengen van emissies die direct onder onze controle vallen (zogenaamde scope 1 en 2 emissies), waaronder elektriciteit, warmte en voertuiggasaankopen voor bedrijfsgebruik. De SBTi erkent dat we als klein bedrijf nog maar een beperkte invloed hebben op de uitstoot in onze toeleveringsketen (scope 3). Desalniettemin vraagt SBTi bedrijven zich te committeren aan Scope 3-emissiereductie. We hebben een intern doel gesteld om scope 3 emissies effectief aan te pakken als onderdeel van onze roadmap voor emissiereductie. Deze doelstellingen zijn belangrijke stappen in ons doel om een beter en veiliger milieu te creëren, aangezien we actief werken aan het minimaliseren van onze eigen koolstofvoetafdruk.

Initiatief op basis van wetenschappelijke doelen

Onze samenwerking met SBTi is essentieel voor onze duurzaamheidsreis. Het biedt ons een gestructureerd kader dat ervoor zorgt dat onze emissiereductiedoelstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. Deze benadering vergroot niet alleen de geloofwaardigheid van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, maar garandeert ook dat onze doelen haalbaar en effectief zijn bij het realiseren van milieuvoordelen terwijl we ons bedrijf laten groeien.

Onze grootste impact

Duurzaamheid is diep verankerd in de kernwaarden van Instagrid en dat commitment strekt zich uit tot het uitdagen van de status-quo van off-grid energievoorziening. Uiteindelijk wordt onze toewijding belichaamd door onze baanbrekende technologie die traditionele generatoren vervangt door efficiënte, draagbare batterijen. We zijn er trots op onze klanten een product te kunnen bieden dat de overgang naar schone energie stimuleert en hen nu helpt om een positieve impact te hebben.

Vooruit kijken

We blijven ons commiteren aan onze duurzaamheidsprioriteiten en zorgen ervoor dat milieu- en sociale overwegingen voorop blijven staan in ons besluitvormingsproces. Op de weg die voor ons ligt, nodigen we onze stakeholders, partners en klanten uit om samen met ons te streven naar duurzaamheid.

Hoewel enthousiast over de toekomst, zijn we hier bij Instagrid vastbesloten om uitdagingen te overwinnen door prioriteit te geven aan transparantie, samenwerking en wetenschappelijk onderbouwde doelen. Samen dragen we bij aan een duurzame toekomst, één doel per keer.

Lees meer over onze CO2-voetafdruk en onze volledige duurzaamheidsstrategie en -cijfers in ons Impact Report 2022.

floatboxTitle

floatboxMainText