Data protection declaration - Instagrid

Verklaring gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Als u dit niet doet, heeft dat geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing zolang de onderstaande verwerkingsprocedures niet anders bepalen. "Persoonsgegevens" zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Serverlog-bestanden

U kunt onze websites gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden gebruikersgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhosts/IT-serviceproviders verzonden en opgeslagen in serverlogbestanden. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen site, datum en tijd van het verzoek, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider die het verzoek heeft gedaan. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanwege onze legitieme belangen om de goede werking van onze website te waarborgen en onze diensten te verbeteren. 

Contactpersoon

Verantwoordelijke persoon 

Neem te allen tijde contact met ons op. De contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking kunt u vinden in onze wettelijke kennisgeving. 

Proactief contact van de klant via e-mail 

Als u proactief contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is het behandelen en beantwoorden van uw contactverzoek. 

Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg in het geval van koopinteresse, aanmaken bestelling) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen van en reageren op uw verzoek. In dit geval heeft u, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik. 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 

Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen we alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) in de door u opgegeven omvang. De gegevensverwerking is bedoeld om contact op te nemen.  Als het eerste contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg in het geval van koopinteresse, aanmaken bestelling) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.  

Als het eerste contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons doorslaggevende, legitieme belang bij het behandelen van en reageren op uw verzoek. In dit geval heeft u, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uiteindelijk worden uw gegevens verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik. 

Bestellingen

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens in bestellingen 

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en de verwerking van uw vragen. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van een contract. Als u dit niet doet, kan er geen contract worden afgesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract met u. 

Uw gegevens worden hier bijvoorbeeld doorgegeven aan de verzendbedrijven en dropshipping-dienstverleners, betaaldienstverleners, dienstverleners voor het afhandelen van de bestelling en IT-dienstverleners die u hebt geselecteerd. We houden ons in alle gevallen strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Contactpersoon

Gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres buiten de contractuele verwerking uitsluitend om u een nieuwsbrief te sturen voor onze eigen marketingdoeleinden, als u hier expliciet mee hebt ingestemd. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) sub a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributielijst. 

Uw gegevens worden doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing tijdens het verwerken van bestellingen. Deze informatie wordt niet doorgestuurd naar derden. 

Gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van direct marketing We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben verkregen tijdens de verkoop van een product of dienst, voor de elektronische verzending van marketing voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u al bij ons hebt gekocht, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. U moet uw e-mailadres opgeven om een contract af te sluiten. Als u dit niet doet, kan er geen contract worden afgesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) sub f AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang in direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door contact met ons op te nemen. U vindt de contactgegevens voor het uitoefenen van uw recht op bezwaar in ons impressum. U kunt ook de link in de marketingmail gebruiken. Dit brengt geen andere kosten met zich mee dan transmissiekosten tegen basistarieven. 

Beheer van merchandise

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem We gebruiken een goederenbeheersysteem tijdens het verwerken van bestellingen voor contractuele doeleinden. Voor dit doel worden uw persoonsgegevens die tijdens de bestelling zijn verzameld, naar Netsuite verzonden. 

Betaaldienst-verleners kredietcontrole

Betaalmogelijkheden van Klarna 

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen bieden, verstrekken wij Klarna persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelinformatie. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die Klarna biedt en kan Klarna de betalingsmogelijkheden aanpassen aan uw behoeften. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Klarna zal uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's Privacybeleid. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. Cookies worden op uw computer opgeslagen. U hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door overeenkomstige technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u op de hoogte worden gebracht voordat cookies worden geplaatst en kunt u beslissen of u deze instelling in elk afzonderlijk geval wilt accepteren en kunt u het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. 

Via de onderstaande links kunt u te weten komen hoe u cookies kunt beheren (of uitschakelen, onder andere) in de belangrijkste browsers:  Chrome Browser, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari Voor zover hieronder in de verklaring over gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat om uw browser te herkennen nadat een pagina is gewijzigd en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze diensten vereisen dat de browser opnieuw wordt herkend nadat een pagina is gewijzigd. 

 De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) sub f AVG vanwege ons grotendeels gerechtvaardigde belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons dienstenaanbod te waarborgen. U heeft het recht om uw veto uit te spreken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens volgens art. 6 (1) sub f AVG, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie. 

Analyse advertising

Gebruik van Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking van gegevens dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. 

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. In dit proces kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van toegang tot de website, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, de bezochte pagina's, referrer URL (website via welke u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. 

Google Analytics maakt gebruik van technologie zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die hierdoor wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Google gebruikt dit om uw IP-adres vooraf in te korten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. 

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op google/analytics en/of at google/policies en/of google/technologies. Gebruik van Hotjar

Op onze website gebruiken we de analysetool van Hotjar Ltd. (verdieping 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; "Hotjar"). 

De gegevensverwerking is bedoeld voor het ontwerpen, optimaliseren en analyseren van onze website op basis van uw behoeften. De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van bezoekers op de website te registreren. Dit creëert een protocol van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en klikken op de website (de zogenaamde heat map). 

Hiervoor gebruikt Hotjar onder andere cookies. Hierbij kan het gaan om het verzamelen van onder andere de volgende informatie: IP-adres (in anonieme vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen per land), voorkeurstaal voor het weergeven van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies en de functie en opslagperiode ervan vindt u hier.

Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden de verzamelde gegevens aan derden te verkopen. 

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij gebruik van Hotjar hier.

Gebruik van Facebook-pixel  Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook").  Deze toepassing wordt gebruikt om de bezoeker van de website aan te spreken met interessegerelateerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor hebben we de remarketingtag van Facebook op onze website geïmplementeerd. Deze tag maakt een directe verbinding met de servers van Facebook wanneer u onze website bezoekt. Hiermee wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verstuurd. 

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw bijbehorende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Gebruik van Google Ads conversietracking  Onze website maakt gebruik van het online marketingprogramma "Google Ads", inclusief conversietracking (evaluatie van gebruikersacties). Google conversietracking is een service die wordt beheerd door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). 

Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Als u op advertenties van Google klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor conversietracking. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en kunnen dus niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies met betrekking tot de websites van Ads-klanten kunnen daarom niet worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, is bedoeld voor het produceren van conversiestatistieken. Hierdoor kunnen we het totale aantal gebruikers achterhalen die op onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verstuurd. 

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. Meer informatie en het privacybeleid van Google voor gegevens vindt u op hier

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" door Google Inc. 

Onze website maakt gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). 

Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  Deze toepassing is bedoeld om bezoekersgedrag en interesses van bezoekers te analyseren. 

Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan interessante advertenties te maken. Met cookies kunnen websitebezoeken worden geregistreerd en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website worden verzameld. De persoonsgegevens van websitebezoekers worden niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google-displaynetwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die waarschijnlijk meer rekening houden met eerdere interessegebieden voor producten en informatie. 

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verstuurd. 

De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. Meer gedetailleerde informatie over Google remarketing en het bijbehorende privacybeleid

Gebruik van de LinkedIn Insight tag 

Op onze website gebruiken we de LinkedIn Insight tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ter attentie van: Legal Dept., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; "LinkedIn") voor conversietracking (analyse van bezoekersactiviteiten) en retargeting (afspelen van gepersonaliseerde advertenties). 

De LinkedIn Insight tag plaatst een unieke LinkedIn browsercookie (conversiecookie) in uw browser en maakt het mogelijk om voor die cookie de volgende informatie te verzamelen: metadata zoals IP-adres, tijdstempel en paginagebeurtenissen (bv. paginaweergaves). Deze cookies hebben een beperkte geldigheid. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en LinkedIn herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. 

Met de LinkedIn Insight tag kan LinkedIn ook informatie verzamelen over bezoeken aan onze website, waaronder URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken (user agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden versleuteld verzonden naar LinkedIn, IP-adressen worden afgekapt en de directe ID's van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 90 dagen door LinkedIn verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met ons, maar verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over de doelgroep van de site en de advertentieprestaties. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke informatie voor promotionele doeleinden regelen in hun account-instellingen. 

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, is bedoeld voor het produceren van conversiestatistieken. Hierdoor kunnen we het totale aantal gebruikers achterhalen die op onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking. 

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 15 paragraaf 3 pag. 1 TMG (Duitse telecommunicatiewet) in combinatie met art. 6 (1) (a) AVG. De gegevensverwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking met uw toestemming is uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe providers voorkomen door erkende opt-out websites te bezoeken, bijvoorbeeld https://www.networkadvertising.org/choices/ of www.aboutads.info/choices, en de daar vermelde aanvullende opt-out informatie te implementeren. Voor meer informatie over cookies en het privacybeleid van LinkedIn.

Plug-ins

Gebruik van de Google Tag Manager  Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient om het op de behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website te vergemakkelijken. De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel de activering van andere tags mogelijk die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op hier.

Gebruik van Google reCAPTCHA 

Onze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

 Het verzoek dient om te onderscheiden of de invoer door een mens of automatische machineverwerking is gedaan. Hiervoor wordt uw invoer doorgegeven aan Google en verder door hen gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, doorgegeven aan Google. Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de EU en mogelijk ook in de VS. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanwege ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en spam. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

Meer gedetailleerde informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming vindt u op hier

Gebruik van GoogleMaps 

Onze website gebruikt de functie voor het insluiten van Google Maps van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). 

Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Deze functie geeft geografische informatie en interactieve kaarten visueel weer. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens over bezoekers van de website wanneer zij pagina's met geïntegreerde Google-kaarten oproepen. 

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verstuurd. 

De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanwege ons legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

Meer informatie over de gegevens die Google verzamelt en gebruikt, uw rechten en privacy kunt u vinden in het privacybeleid van Google op hier. 

U heeft ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen. 

Vimeo gebruiken 

Onze website gebruikt plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo") om video's in het "Vimeo"-portaal te integreren. 

Als u pagina's op onze website bezoekt die dit soort plug-ins bevatten, wordt er een verbinding met de Vimeo-server gemaakt en wordt de plug-in op de site aangegeven door middel van een bericht in uw browser. Informatie zoals uw IP-adres en welke websites u heeft bezocht, wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server. 

Als u bent aangemeld bij Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de functies van de plug-in gebruikt (bijvoorbeeld een video starten door op de juiste knop te drukken), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Vimeo-account. 

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verstuurd. 

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanwege ons legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website en het legitieme belang van Vimeo bij marktanalyse en het op passende en gerichte wijze verbeteren van haar diensten. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. 

Als u niet wilt dat Vimeo de verzamelde informatie direct aan uw Vimeo-account toewijst, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze site bezoekt. 

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de aanvraag en het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo en uw bijbehorende rechten en opties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Vimeo.

Rechten van getroffen personen en opslagduur

Duur van opslag

Nadat de contractuele verwerking is voltooid, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de door de wet voorgeschreven bewaartermijnen, met name belasting- en handelswetgeving, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik. 

Rechten van de betrokken persoon  Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6, lid 1 AVG, en tot verwerking met het oog op direct marketing, volgens art. 21, lid 1 AVG. 

Het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie volgens art. 77 AVG indien u van mening bent dat uw gegevens niet rechtmatig worden verwerkt. 

Recht op bezwaar 

Als de hier geschetste gegevensverwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder f) AVG, heeft u het recht om op grond van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met toekomstige werking. 

Als het bezwaar succesvol is, zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Als het bezwaar succesvol is, zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van directe reclame. laatst bijgewerkt: 27-10-2020  

NEEM CONTACT MET ONS OP 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: support@instagrid.co