Instant Power, Lasting Impact - Instagrid

background image
background image

Power op afroep Blijvende impact

We streven ernaar om tegen 2025 te hebben bespaard:

400 t of NOx 1000 kt CO2e

Ontdek hoe we dat bereiken

Als het om energietransitie gaat, denken we vaak alleen maar aan opwekking of transport van energie. Toch vervuilen zo’n één miljard kleine verbrandingsgeneratoren dag in dag uit onze steden en atmosfeer. Dat is een probleem dat over het hoofd wordt gezien. Onze geavanceerde draagbare energietechnologie levert enerzijds een directe oplossing hiervoor en bespaart anderzijds ook nog eens geld.

Instagrid staat voor

Schonere lucht

Vervanging van verbrandingsgeneratoren vermindert de stedelijke luchtvervuiling.

Instagrid staat voor

Meer veiligheid op de werkplek

Geen lawaai, dampen of kabels leveren een betere werkomgeving op.

Instagrid staat voor

Energietransitie

Onze productinnovaties helpen bij het decarboniseren van industrieën die afhankelijk zijn van stroomvoorziening los van het lichtnet.

Instagrid staat voor

Kostenverlaging

Overstappen op schone energie levert financiële voordelen op door lagere onderhouds- en brandstofkosten. Dit zorgt voor een besparing van bijna 80% gedurende de levensduur.

Impact in eigen hand

Omdat we begrijpen met welke uitdagingen onze klanten elke dag weer op locatie te kampen hebben, kunnen we ook oplossingen bieden die werkelijk impact hebben.

Tot nu toe is dit wat we samen hebben bereikt:

48 ton

lokale uitstoot van NOx met 48 ton verminderd

18,6 kt

lokale uitstoot van CO met 18,6 kt verminderd

104 kt

uitstoot van CO2e met 104 kt verminderd

7,4 GWh

7,4 GWh aan schone energie geleverd

Geïnteresseerd om met ons mee te doen en onze woorden in daden om te zetten?

Bereken hoeveel je de uitstoot op jouw werkplek kunt verminderen

CO2e
0 kg
NOx
0 g

500 liters

Hoeveel liter brandstof verbruikt uw generator(en) in zes maanden?

Overschakelen op onze draagbare batterijen haalt het equivalent van dit aantal auto's elke zes maanden van de weg.

*Een typisch personenvoertuig stoot ongeveer 4,6 metrische tonnen CO2 per jaar uit. (Bron: United States Environmental Protection Agency) 4,6 metrische tonnen CO2 per jaar = 383 kg per maand. Overstappen van benzinegeneratoren naar de batterij-aangedreven Instagrid ONE vermindert de CO2-uitstoot door benzine te vermijden. Besparingen worden berekend door de twee te vergelijken.

background image
background image

Wat is er in jouw werkomgeving te bereiken?

Laten we samen de mogelijke voordelen en impact evalueren.

Neem contact met ons op

Partnerschappen die vooruitgang mogelijk maken

Zelfs baanbrekende innovaties zijn niets zonder nauwe samenwerkingsverbanden om een verandering teweeg te brengen. Daarom zijn we even sterk als het netwerk waarin we opereren. Samen bouwen we niet alleen aan energieoplossingen; we vormen een wereld waarin geavanceerde technologie samengaat met milieubewustzijn.

Sluit je bij ons aan en stap over van verbrandingsgeneratoren op een schoner alternatief voor snelle, haalbare en tastbare resultaten. Wat we tot nu toe hebben bereikt, is nog maar het begin ...

background image
background image

CO2e BESPAARD

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
t

Dit is waar we nu staan

Elke draagbare stroomvoorziening die een verbrandingsmotor vervangt, ondersteunt de energietransitie en helpt bij het verminderen van de CO2e-uitstoot. Bekijk vandaag nog welke impact we hebben en kom later terug om te zien hoe deze is gegroeid.

Een op wetenschap gebaseerde aanpak

Op zoek naar meer gegevens achter de cijfers? Hier zijn de feiten.

We hebben externe partners ingeschakeld om onze impact gedurende de gehele levenscyclus van onze accu’s te analyseren en te valideren. Samen met externe instanties en volgens internationale normen hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieu-impact van onze accu’s. Kom meer te weten over de vele fasen in de ontwikkeling en het ontwerp van onze producten. Zo krijg je echt een indruk van de impact die onze innovatie met zich meebrengt.

Onze vergelijkende levenscyclusbeoordeling vormt de basis voor veel van onze berekeningen en cijfers - en hoe meer gegevens we verzamelen, hoe beter we worden.

Lees meer

Impact op elk niveau

Impact zit in ons DNA. Van het stimuleren van de energietransitie en het terugbrengen van lokale uitstoot tot de kern van ons product en zijn volledige levenscyclus.

Alle aspecten meegewogen

Onze productontwikkeling wordt gedreven door impact. We wegen elk aspect van het product mee. Van de gebruikte grondstoffen tot de componenten en van het modulaire ontwerp tot het einde van de levensduur. We volgen hierbij onze Richtlijnen voor Duurzame Productontwikkeling.

Vind je dichtstbijzijnde recyclingpartner

We werken samen met landelijke recyclingpartners in 23 landen. We breiden momenteel onze samenwerking uit met specialisten op het gebied van accurecycling om onze service verder te verbeteren - volg ons om op de hoogte te blijven.

We willen al je vragen beantwoorden - ook de moeilijke

Nog iets onbeantwoord gelaten? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder of download het volledige impactverslag met een uitgebreid overzicht van en gegevens over onze impact in 2023. Als je niet kunt vinden wat je zoekt, stuur ons dan een bericht. We helpen je graag verder.

Neem contact met ons op
Lees meer

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hebben accu’s gedurende hun levensduur een grotere uitstoot dan verbrandingsmotoren?

Hebben accu’s gedurende hun levensduur een grotere uitstoot dan verbrandingsmotoren?

Samen met onze partners van het Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hebben we een specifieke levenscyclusanalyse uitgevoerd. Het doel hiervan was om een volledig beeld te krijgen van de uitstoot die gepaard gaat met draagbare accu’s. In deze analyse werd de uitstoot van de Instagrid ONE gedurende zijn levenscyclus vergeleken met die van verbrandingsgeneratoren. Er werden vier levenscyclusfasen onderscheiden: productie, transport, gebruik en einde levensduur. Uit de resultaten blijkt dat draagbare accu’s een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk hebben dan generatoren. De analyse is beoordeeld en gecertificeerd door TÜV Nord Umweltgesellschaft mbH.

Kom meer te weten

Worden de accumodules afgedankt nadat ze hun werk hebben gedaan?

Worden de accumodules afgedankt nadat ze hun werk hebben gedaan?

Zoals bij elk ander fysiek product zijn er verschillende opties om uit te kiezen wanneer een accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, of dit nu het gevolg is van slijtage of een defect. De belangrijkste drie opties zijn:

a) verlenging van de initiële gebruiksfase (door reparatie en revisie); b) herbestemming (ook wel 2e leven genoemd); c) recycling.

De beste optie is om een product zo lang mogelijk in zijn initiële gebruiksfase te houden, zodat de levensduur van elke component wordt gemaximaliseerd. Bij accusystemen zijn componenten vaak verbonden door grondstof-op-grondstofverbindingen (bijv. via lassen). Dat maakt het vaak onmogelijk om bepaalde onderdelen en componenten te vervangen. Bij Instagrid volgen we duidelijke ontwerpregels (genaamd "Richtlijnen voor Duurzame Productontwikkeling"). De kern van onze ontwerpfilosofie is modulariteit. Dankzij deze modulariteit kan ons product worden gedemonteerd en kunnen de componenten ervan worden gerepareerd. Onze klanten kunnen daardoor ook zelf kleine reparaties uitvoeren, terwijl ons technisch serviceteam het aanspreekpunt is voor grotere defecten. Dankzij het modulaire ontwerp van onze producten kunnen individuele componenten worden vervangen in plaats van dat een heel systeem moet worden vervangen. Daarnaast starten we in 2024 een Reuse and Recycling Program waarin we de mogelijkheden voor herbestemming van elektronica en accumodules bekijken.

Dit programma levert ons de nodige kennis op voor een optimaal ontwerp dat herbruikbaarheid en recyclebaarheid in zich verenigt.

Kan een batterijmodule eigenlijk op de juiste manier worden gerecycled?

Kan een batterijmodule eigenlijk op de juiste manier worden gerecycled?

Op dit moment beperkt commerciële recycling zich voornamelijk tot fysieke voorbehandeling, gevolgd door een pyrometallurgisch proces, waarin maar een fractie van de grondstoffen wordt teruggewonnen. Jong bedrijf als we zijn, zijn we ervan overtuigd dat wij een rol moeten spelen in de ontwikkeling naar meer recycling. En dat we partners moeten zoeken voor een nieuwe benadering van commerciële recycling van accucellen. We hebben drie punten aangepakt om de nodige stappen hierin te kunnen zetten:

1. We nemen deel aan landelijke inleverprogramma’s in 23 landen en breiden deze samenwerkingsverbanden steeds verder uit.

2.We zijn gaan samenwerken met een externe partner. Dit heeft ons het inzicht opgeleverd dat 91% van ons product voor recycling in aanmerking komt. We doen onderzoek om te bepalen welke technologie nodig is om specifieke componenten te recyclen en welke componenten kritisch zijn en als afval moeten worden verwerkt.

3.We gaan samenwerkingsverbanden aan met specialisten in het recyclen van allerlei componenten zoals printplaten en accucellen om zo onderzoek te doen naar innovatieve recyclingstrategieën.

Hoe zit het met verantwoord inkopen?

Hoe zit het met verantwoord inkopen?

Als jong bedrijf zijn we begonnen met het opbouwen van vertrouwensrelaties met onze directe leveranciers en met hen en hun onderleveranciers samenwerken om dieper in de toeleveringsketen een positieve impact te hebben. Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig (en verzoeken hen dit samen met hun onderleveranciers te doen) volgens onze zelfopgestelde duurzaamheidsrichtlijnen, bestaande uit milieu- en sociale eisen. We zijn ons ervan bewust dat lange toeleveringsketens waarbij kritieke materialen betrokken zijn, getroffen kunnen worden door mensenrechtenschendingen zoals moderne slavernij of kinderarbeid in de diepere toeleveringsketen. Waar mogelijk proberen wij deze negatieve gevolgen te vermijden, voorkomen, verzachten en beëindigen. In 2023 hebben we een auditprogramma uitgerold dat sociale en milieucriteria omvatte. We brengen onze toeleveringsketen stap voor stap in kaart om potentiële risico's en impacts in de sociale context te begrijpen. We nemen ook contact op met leveranciers van cruciale componenten om meer te weten te komen over hun due diligence en om te begrijpen waar we kunnen ondersteunen of onze krachten kunnen bundelen. Wij koesteren een cultuur van transparantie en open samenwerking. Hierdoor creëren we mogelijkheden voor wederzijds leren, transparante communicatie en het opbouwen van vertrouwensvolle en langdurige relaties.