Legale informatie

Informatie volgens § 5 TMG Instagrid GmbH: Hermann-Hagenmeyer-Straße 1 71636 Ludwigsburg Duitsland

VERTEGENWOORDIGD DOOR: Dr. Sebastian Berning Dr. Andreas Sedlmayr

CONTACT: Telefoon: +49 7141 696240 E-mail: support@instagrid.co

WEBSHOP SUPPORT CONTACT: Telefoon: +497141-6962410 E-mail: support@instagrid.co

REGISTRATIEVERMELDING: Ingeschreven in het handelsregister Registerrechtbank: Stuttgart Registernummer: HRB 763906

BTW-ID: DE317214024

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING: De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr. Wij zijn sinds 28.09.2020 lid van het initiatief “FairCommerce”. Meer informatie hierover vindt u op www.fair-commerce.de.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD: Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren volgens de algemene wetten blijven hiervan onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis hebben van een concrete inbreuk op de wet. Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS: Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij de inhoud niet beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s zijn gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment dat de link werd gemaakt. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk op de wet. Als we op de hoogte zijn van juridische overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

AUTEURSRECHT: De inhoud en werken die door de exploitanten van de site op deze pagina’s zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

HERSTELPERCENTAGES VOOR INDUSTRIËLE BATTERIJEN VOLGENS § 15 (3) BATTERIJWET: De in het voorgaande kalenderjaar behaalde herstelpercentages volgens de berekeningsmethode van § 2 (19) Batterijwet van instagrid GmbH waren 100% voor industriële afvalbatterijen.

WEEE Reg. Nr: DE 83447059

Informatieverplichtingen volgens §18 lid 2 Wet op elektrische en elektronische apparatuur: https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

GEGEVENSBESCHERMING: U kunt ons privacybeleid vinden in de meest recente versie onder deze link: Privacyverklaring