instagrid - impact - Environment - Instagrid

Fighting urban air pollution

Het genegeerde milieuproblem aanpakken

Regeringen over de hele wereld voeren hun beleid op om meer investeringen in klimaatneutraliteit te doen. Hoewel overheden zich actief inzetten voor een schone energietransitie op gebieden als productie en transport, wordt een belangrijke bron van emissies nog steeds grotendeels genegeerd.

Op brandstof werkende verbrandingsgeneratoren zijn de belangrijkste energiebron voor werkzaamheden buiten het elektriciteitsnet in sectoren zoals de bouw, evenementen en rampenbestrijding. En deze kleine motoren zijn verre van ideaal: ze veroorzaken aanzienlijke luchtvervuiling en leiden tot klimaatverandering en economische kosten. Toch zijn professioneel geëxploiteerde verbrandingsgeneratoren nauwelijks gereguleerd in de EU of elders en zijn de gegevens over hun invloed op het milieu beperkt.

Om dit te veranderen zijn we gestart met het verzamelen van gegevens tijdens veldonderzoeken om op feiten gebaseerde vergelijkingen te maken over hoe draagbare accusystemen beter presteren dan conventionele verbrandingsmotoren op het gebied van duurzaamheid.

Regeringen over de hele wereld voeren hun beleid op om meer investeringen in klimaatneutraliteit te doen. Hoewel overheden zich actief inzetten voor een schone energietransitie op gebieden als productie en transport, wordt een belangrijke bron van emissies nog steeds grotendeels genegeerd.

Op brandstof werkende verbrandingsgeneratoren zijn de belangrijkste energiebron voor werkzaamheden buiten het elektriciteitsnet in sectoren zoals de bouw, evenementen en rampenbestrijding. En deze kleine motoren zijn verre van ideaal: ze veroorzaken aanzienlijke luchtvervuiling en leiden tot klimaatverandering en economische kosten. Toch zijn professioneel geëxploiteerde verbrandingsgeneratoren nauwelijks gereguleerd in de EU of elders en zijn de gegevens over hun invloed op het milieu beperkt.

Om dit te veranderen zijn we gestart met het verzamelen van gegevens tijdens veldonderzoeken om op feiten gebaseerde vergelijkingen te maken over hoe draagbare accusystemen beter presteren dan conventionele verbrandingsmotoren op het gebied van duurzaamheid.

DE POSITIEVE IMPACT VAN HET GEBRUIK VAN ONZE BATTERIJEN

1.9 GWH

geleverde energie

Het energieverbruik van 1300 mensen in Duitsland 

-21kt CO2e

door lokaal gebruik van onze draagbare accu’s

De jaaropbrengst van zes windmolens

-10T NOX

door lokaal gebruik van onze draagbare accu’s

14.000 auto’s minder op de weg

What is it about?

What is it about?

Wij maken van schone elektriciteit de nieuwe standaard voor draagbare stroom, waar ook benodigd. Dit begint bij bouwplaatsen in de stad, outdoor-evenementen en gaat zo ver als afgelegen plaatsen over de hele wereld. Terwijl ons bedrijf groeit, onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om mensen energie te leveren om ze te kunnen laten werken en leven zonder beperkingen. De huidige oplossingen, zoals verbrandingsgeneratoren, stoten aanzienlijke hoeveelheden emissies uit, zoals stikstofoxiden (NOx) en koolmonoxide (CO).

Dit zijn belangrijke bronnen van stedelijke luchtvervuiling en schaden de gezondheid van gebruikers en omstanders. Bij Instagrid dagen we de status quo uit met elke kWh geleverde energie en helpen we de lokale luchtvervuiling te verminderen.

What's next?

What's next?

We willen de luchtkwaliteit in steden verbeteren. Dit is onze ambitie: in 2023 willen we 40 ton minder NOx uitstoten en 100 kiloton minder CO2 uitstoten.

Taking a holistic look

The product carbon footprint

Total greenhouse gas emission up to

-97%

compared to a combustion engine our product carbon footprint is significantly lower

pine forest

Let's break this down

Gedurende de levensduur van het product stoot de Instagrid ONE 1260 kg CO2e uit

Icon
46.1%

Batterijen

Icon
5%

Elektronica

Icon
0.4%

Koper

Icon
18.6%

Kunststoffen

Icon
1.6%

Staal & ijzer

Icon
0.1%

Ceramics

Icon
8 %

Paper

Icon
20.2%

Aluminium

Circulaire tekening van de productlevenscyclus van Instagrid

Waar gaat het om?

Waar gaat het om?

Om een volledig beeld te krijgen van de uitstoot van draagbare batterijen, moet de hele levenscyclus van het product in ogenschouw worden genomen. Broeikasgasemissies gerelateerd aan het product kunnen een aanzienlijke impact hebben op het milieu op wereldschaal. Daarom hebben we een volledige levenscyclusanalyse uitgevoerd om de milieubelasting van de productie, het transport, de gebruiksfase en het einde van de levensduur van ons product beter te begrijpen. Dit helpt ons om maatregelen af te leiden die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (met name CO2e) tijdens de hele levenscyclus van een product verminderen. Om een genormaliseerde vergelijking mogelijk te maken, is de milieu-impact uitgesplitst naar een eenheid van 1 kWh geleverde elektriciteit.

Wat is de volgende stap?

Wat is de volgende stap?

Om de CO2-emissie tijdens de levensduur te verminderen, hebben we verschillende gebieden vastgesteld voor voortdurende verbeteringen tijdens de productlevenscyclus Tijdens de productontwikkeling beoordelen we regelmatig alternatieve grondstoffen. Het gebruik van gerecycled aluminium heeft bijvoorbeeld de koolstofvoetafdruk van de aluminium behuizing met 48% verminderd. Tijdens de productiefase werken we samen met onze leveranciers om primaire gegevens te verzamelen en de energie-efficiëntie in de productie te verhogen. Tijdens de gebruiksfase willen we onze klanten gegevens verstrekken over effectief en schoon opladen. Deze initiatieven zullen ons helpen om de koolstofvoetafdruk van onze producten te verminderen en onze positieve impact op de bestrijding van de klimaatcrisis te vergroten door een schoner alternatief te bieden in vergelijking met verbrandingsgeneratoren.

Simple CO2 Calculation Tool

Gebruik onze eenvoudige CO2-calculatietool om de jaarlijkse besparing op on-site CO2-emissies in te Schatten.

CO2e
0
NOx
0

500 liters

Ontdek meer gegevens achter onze CO2-berekeningen in ons Impact Report

CO2e
0
NOx
0

500 liters

Ontdek meer gegevens achter onze CO2-berekeningen in ons Impact Report

Onze gezamenlijke koolstofvoetafdruk (CCF) bedraagt

11.3 KT

CO2e

instagrid corporate carbon footprint

Hoe zit het met de voetafdruk van ons bedrijf?

We gaan een energieneutrale routekaart ontwikkelen in 2023.

85.2%

Koolstofvoetafdruk product (Scope 3)


14.6%

Andere Scope 3-emissies, zoals zakenreizen en ingekochte goederen en diensten


00.2%

Scope 1 &2-emissies, inclusief de inkoop van elektriciteit, warmtenetwerk en voertuiggas voor eigen gebruik.


Waar gaat het om?

Waar gaat het om?

Onze bedrijfsactiviteiten genereren broeikasgasemissies door verschillende bedrijfsactiviteiten (Scope 1-3 emissies). Dit kan een negatieve invloed hebben op het milieu en bijdragen aan klimaatverandering. Om onze bijdrage en het potentieel voor verbetering beter te begrijpen, hebben we in 2022 voor het eerst onze Corporate Carbon Footprint beoordeeld. We hebben hier de methodologie van het Broekasgasprotocol gebruikt, dat 14 verschillende emissiecategorieën omvat. Hieronder vallen bijvoorbeeld het wagenpark, zakenreizen en logistiek, maar ook het energieverbruik van bedrijfsgebouwen.

Indirecte (Scope 3) emissies vormen 99,77 % van onze emissies. Dat zijn emissies waar we niet direct controle over hebben. Het grootste deel van deze uitstoot is afkomstig van de productie van onze producten. Andere indirecte emissies zijn afkomstig van bronnen zoals zakenreizen en ingekochte goederen en diensten. De resterende 0,23% zijn directe emissies (Scope 1&2), d.w.z. emissies waar we volledige controle over hebben, zoals elektriciteit, verwarming in onze kantoren en gas voor voertuigen.

Wat is de volgende stap?

Wat is de volgende stap?

Omdat instagrid het grootste deel van de productie van onze batterij-units heeft uitbesteed, zijn onze Scope 1- en Scope 2-emissies relatief laag. We hebben al veel verbeterpunten aangepakt, zoals EV-carpool, het aanbieden van voordelen voor forensen en het opzetten van een zakenreisbeleid. Om onze Scope 3 emissies effectief aan te pakken, zullen we in 2023 werken aan een energieneutrale roadmap met concrete maatregelen voor verbetering.